De gloriedagen van de Valkenswaardse valkerij | Nieuws | De Groote Heide
Nieuws

In en om De Groote Heide is altijd iets te doen. We hebben een selectie van het nieuws gemaakt.

nieuws Groote Heide
nieuws Groote Heide
Valk in de lucht

De gloriedagen van de Valkenswaardse valkerij

Een slechtvalk zweeft hoog in de lucht. Ineens maakt het dier een aantal snelle vleugelslagen en neemt een duik. Zijn lange, spitsen vleugels doorklieven de lucht. Razendsnel stort het dier naar beneden, de poten gestrekt voor zich uit. Net boven de grond grijpt de valk een eend. Die is de sigaar… 

 

Als de valk zijn prooi vindt in de lucht dan gaat de valkenier snel naar valk en prooi. Hij haalt (zover dat nog kan) de prooi er levend onder uit en geeft dat weer de vrijheid. Als de prooi dood is dan gebruikt hij dat als voedsel voor de valk. Er heeft in de geschiedenis van de valkerij nog nooit een valk een prooi gebracht naar de mens, het gaat niet om de buit maar om het spel. Jagen met valken was met name in de achttiende eeuw een populaire bezigheid aan het hof van vele vorstenhuizen in Europa. En de beste valkeniers… die kwamen uit Valkenswaard! 

Valkenbuit werd maaltijd  

De Kempen lagen eeuwenlang op de trekroute van de slechtvalk. Het dier voelt zich goed in het heide- en moerasgebied. De mensen in deze streek waren arm, maar ontdekten dat de vogels konden zorgen voor een welkome aanvulling op hun inkomen. Een gevangen en goed getrainde valk was een machtig jachtwapen. De buit van de valk zorgde voor een prima avondmaal. Vanaf 1500 werden er in Valkenswaard valken afgericht. 

Wereldberoemde valkeniers 

De valkeniers van Valkenswaard bereikten hun grootste roem in de tijd tussen 1700 en 1790 toen valkerij een populair tijdverdrijf was van vorsten en edelen in Europa. Overal aan de hoven, met name in Duitsland, Frankrijk en Portugal, begeleidden valkeniers uit Brabant de rijken bij het jagen met de vogels. 

Einde van de gouden tijd

De gouden tijd van de valkeniers was erg belangrijk voor de welstand in Valkenswaard. De valkeniers verdienden veel geld in het buitenland, dat ze thuis goed belegden. Ook bekleedden de valkeniers hoge functies in het dorpsbestuur. Maar na de Franse Revolutie (1789-1799) was het afgelopen met de valkerij. Alleen in Engeland werd na die tijd nog gejaagd met valken.  

Valkerij als hobby 

De adel was door de Franse Revolutie niet meer kapitaalkrachtig genoeg om de dure valkerijsport te bedrijven. Ook veranderde de manier van jagen toen er geweren kwamen. Het aantal roofvogels nam sterk af omdat er steeds meer op ze gejaagd werd. Het jagen met valken werd een hobby.

Weetjes:

  • Een slechtvalk kan tijdens een duikvlucht een snelheid van zo’n 300 kilometer per uur halen.
  • In de hoogtijdagen van de valkerij werd Valkenswaard op buitenlandse kaarten aangeduid met ‘Village des Fauconniers’ (dorp van de valkeniers). 
  • In het Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum aan de Oranje Nassaustraat ontdek je nog veel meer over deze bijzondere historie van Valkenswaard. 

 

Dit is een van de verhalen uit het magazine. Heb je interesse in het magazine? Lees hem dan op onze website of hal hem op bij een van de distributiepunten in De Groote Heide! 

Sitemap
x
Wij gebruiken cookies. Klik hier voor meer info.