Tijdelijke akkertjes in het Leenderbos | Nieuws | De Groote Heide
Nieuws

In en om De Groote Heide is altijd iets te doen. We hebben een selectie van het nieuws gemaakt.

nieuws Groote Heide
nieuws Groote Heide
akker leenderbos (Staatsbosbeheer

Tijdelijke akkertjes in het Leenderbos

Variatie in heidelandschap

De tijdelijke akkers worden ingezaaid met granen, klaver en verschillende soorten bloemen. De tijd dat de tijdelijke akkers in gebruik zijn is 4 tot 6 jaar, waarbij jaarlijks 80% wordt geoogst en zo'n 20% blijft staan als voedsel voor verschillende diersoorten. In het verleden waren er op de heide regelmatig kleine akkers aanwezig. Ook in het Leenderbos zijn nog oude akkertjes, zogenaamde ‘kampjes’ terug te vinden. De variatie in het heidelandschap wordt op deze manier hersteld. Een pakket aan maatregelen zorgt dat de rijkdom aan plant- en diersoorten behouden blijft en versterkt wordt. Zo wordt er ook andere delen van de heide gemaaid, geplagd en begraasd met schaapskuddes. De werkzaamheden zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot en daarnaast om economische ontwikkelingsruimte te creëren. Door de werkzaamheden blijft het Leenderbos een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst, met ruimte voor natuur en recreatie.

De maatregelen worden mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Bron: Staatsbosbeheer, Erik Schram

Sitemap
x
Wij gebruiken cookies. Klik hier voor meer info.