Publiekswandeling Heeze-Leende in De Groote Heide! | Nieuws | De Groote Heide
Nieuws

In en om De Groote Heide is altijd iets te doen. We hebben een selectie van het nieuws gemaakt.

nieuws Groote Heide
nieuws Groote Heide
Heeze Leende, De Groote Heide

Publiekswandeling Heeze-Leende in De Groote Heide!

Zondag 19 februari gaat IVN Heeze-Leende op zoek naar sporen van dieren en mensen tijdens een publiekswandeling bij het Heezerenbosch en de Groote Heide.

Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het einde van de verharde weg Heezerenbosch. Deelname gratis. Tijdens deze wandeling gaan we spoorzoeken. Niet alleen mensen laten sporen na maar ook dieren. Sporen van het menselijk handelen zie je bij het Heezerenbosch o.a. in de oude verbindingsweg tussen Heeze en Valkenswaard. En niet te vergeten het Bels lijntje, de spoorlijn. Maar ook sporen van dieren, loopsporen van konijnen, vogels en reeën, haksporen van spechten. Er zijn veel meer sporen te vinden dan je op het eerste gezicht zou denken. Wie denkt bij “sporen” aan veren, uitwerpselen, behuizing, vraatsporen, schedels? 
Nog meer sporen: de ontwikkeling van het landschap. Tijdens het lopen zullen we af en toe ook stil staan bij het ontstaan van het landschap, de hei, de laagtes, het bos en de zandbulten. Hier zien we zowel de invloed van de mens als van de natuur.

We starten bij het Heezerenbosch. De bossen hier bestaan uit vrij uitgestrekte stuifzanden met veel reliëf en zware oude vliegdennen met ondergroei van bochtige smele en open plekken Dit levert een zeer levendig bosbeeld op in combinatie met enkele vennen en voormalige landbouwperceeltjes. Naast de grove den komt hier ook veel eik- en berkenmengbos voor.


Daarna gaan we richting Groote Heide. Dit gebied bestond vroeger geheel uit heide, zandverstuivingen en vennen. Nu zijn er ook weilanden. Het heidegedeelte omvat vele vennen, die betrekkelijk ondiep zijn en in de zomer nogal eens droog vallen. De vennen van de Groote Heide werden enkele jaren geleden uitgebaggerd, waardoor weer tal van moerasplanten gedijen, zoals kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw, moerashertshooi en dergelijke. Ook klokjesgentiaan komt in dit gebied voor.


Tenslotte bereiken we het Ecoduct over de A2. Dit verbindt de natuurgebieden Valkenhorst en Groote Heide. Het ecoduct is onderdeel van een meerjarenprogramma om verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat dieren zich ongestoord van het ene gebied naar het andere kunnen verplaatsen. Eén van de soorten die daar hopelijk van kan profiteren is de veldkrekel, een vaste bewoner van de droge heide, maar de laatste tijd sterk achteruit gegaan in aantal. Zondag 19 februari gaat IVN Heeze-Leende op zoek naar sporen van dieren en mensen tijdens een publiekswandeling bij het Heezerenbosch en de Groote Heide. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het einde van de verharde weg Heezerenbosch. Deelname gratis.

 

Meer informatie: https://www.facebook.com/1633559453581274/posts/388802758141131

Sitemap
x
Wij gebruiken cookies. Klik hier voor meer info.