Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Openstelling Heemkamer

Contact

Adres:
Heemkamer op de zolder van het Schepenhuis
Markt 28
6021 CE Budel
Plan je route

De werkgroep Heemkamer en Bibliotheek streeft ernaar zo mogelijk alle literatuur te verzamelen die over het heemgebied Cranendonck wordt gepubliceerd.
Boeken die betrekking hebben op ons heemgebied worden aangekocht. Naast de algemene boeken worden ook naslagwerken, genealogische boeken en boekwerken over historische onderzoeken aan de bibliotheek toegevoegd.
In de bibliotheek staan ook de ingebonden jaargangen van het eigen heemperiodiek ‘de Aa-kroniek’ vanaf 1983-heden, evenals het plaatselijk weekblad ‘de Grenskoerier’ 1976-heden.
Diverse tijdschriften en heemperiodieken van ruilabonnementen met omringende heemkundekringen liggen op de leesplank.