OPGELET NIEUWE DATA | Cursus: Weidevogels (Pelt)

Kievit, Grutto, Wulp... het zijn de sieraden van onze Vlaamse weiden. Ook soorten als Veldleeuwerik, Graspieper, Slobeend e.d. kunnen in weidegebieden voorkomen. Al deze vogels worden dan ook wel eens weidevogels genoemd. In deze cursus worden 20 soorten weidevogels uitgebreid besproken. De kenmerken worden bestudeerd aan de hand van dia's en video's. Naast de geluiden komt ook de levenswijze van deze vogels aan bod. Verder maken we kennis met de problemen waar ze mee te kampen hebben en de mogelijke oplossingen met o.a. weidevogelbescherming.

Prijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 24€/leden en 30€/niet-leden. Vrijwilligers (BC Hageven) kunnen gratis deelnemen.

DeelnemenStap 1: Online inschrijven

Voor deze activiteit kan je online inschrijven. Na je inschrijving ontvang je een digitale mailbevestiging. Mocht je binnen een paar minuten na je inschrijving geen mail ontvangen hebben, controleer dan of de mail tussen je SPAM zit en neem anders contact op met de contactpersoon hieronder.

Stap 2: Betalen

In de mailbevestiging vind je alle gegevens om tot betaling over te gaan.

Wanneer

  • maandag 26 april 202119.30 - 22.30 uur
  • maandag 10 mei 202119.30 - 22.30 uur
  • zaterdag 15 mei 202109.30 - 12.30 uur

Prijzen

  • € 30,00