IVN NATUURCURSUS 'Niet zonder elkaar'

Contact

Belevingstuin IVN Cranendonck
IVN Honk
Jan van Schoonvorstlaan 11
6027 RK Soerendonk
Plan je route

Natuurcursus Niet zonder elkaar

Bij IVN Cranendonck kun je dit jaar een nieuwe natuurcursus volgen met als hoofdthema Niet zonder elkaar. In deze cursus komt uitgebreid naar voren dat insecten en bloemen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gedurende de evolutie van miljoenen jaren hebben beiden zich zo aangepast dat ze elkaar nodig hebben, het insect zoekt voedsel dat de bloem biedt, de bloem wil bestoven worden en het insect zorgt daarvoor. Beiden hebben aan deze innige relatie voordeel. Hier is duidelijk sprake van een win-win situatie.

De cursus bestaat uit 3 lessen en 3 excursies, in de maanden april, juni en september. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht door met de thema’s aan de slag te gaan en (samen) te komen tot mooie verhalen of opdrachten die we weer kunnen gebruiken bij projecten/wandelingen met kinderen/scholen. 

In ap…

Natuurcursus Niet zonder elkaar

Bij IVN Cranendonck kun je dit jaar een nieuwe natuurcursus volgen met als hoofdthema Niet zonder elkaar. In deze cursus komt uitgebreid naar voren dat insecten en bloemen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gedurende de evolutie van miljoenen jaren hebben beiden zich zo aangepast dat ze elkaar nodig hebben, het insect zoekt voedsel dat de bloem biedt, de bloem wil bestoven worden en het insect zorgt daarvoor. Beiden hebben aan deze innige relatie voordeel. Hier is duidelijk sprake van een win-win situatie.

De cursus bestaat uit 3 lessen en 3 excursies, in de maanden april, juni en september. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht door met de thema’s aan de slag te gaan en (samen) te komen tot mooie verhalen of opdrachten die we weer kunnen gebruiken bij projecten/wandelingen met kinderen/scholen. 

In april gaan we bekijken hoe voorjaarsbijen en vlinders (en eventueel andere insecten) leven en welke bloemen zij bezoeken. In juni kijken we naar bloemrijke berm- en akkerranden en in september kijken we naar de rijke levensgemeenschap van onze inlandse eik.  Info bij Wiel Zentjens. Graag uw deelname voor 10 maart doorgeven aan w.zentjens@chello.nl, kosten bedragen voor IVN-leden 15 euro, niet-leden 25 euro. Het maximum is 20 personen.

Datums en onderwerpen 
16 en 20 april lesavond en excursie thema Voorjaarsbijen en andere voorjaars insecten
25 en 29 juni lesavond en excursie thema Bloemrijke  berm- en akkerranden en hun bezoekers
3 en 7 september lesavond en excursie thema Het insectenleven op de eik
Lesavond start om 19.30 uur, excursie om 10.00 uur.

Wanneer

  • Dinsdag 16 april 2024
  • Zaterdag 20 april 2024
  • Dinsdag 25 juni 2024
  • Zaterdag 29 juni 2024
  • Dinsdag 3 september 2024
  • Zaterdag 7 september 2024