Samenwerking in De Groote Heide

Gebiedsbeheerders

VVV's en toerisme

Samenwerking is essentieel om het gebied toeristisch gezien op de kaart te zetten en economisch rendement te behalen uit recreatie en toerisme. Hoofddoelstellingen van de gemeenten is om de leefbaarheid van hun kernen
te versterken en te behouden.

Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeenten Neerpelt en Overpelt gefuseerd tot gemeente Pelt. Ook voor deze nieuwe gemeente blijft de samenwerking zeer waardevol. In september 2019 is gemeente Eindhoven ook aangesloten. De belangrijkste doelstelling voor Eindhoven is om de verbinding stad-platteland te versterken. Dit alles in een context van
een goed vestigingsklimaat voor de dynamische Brainport regio.

Wil je meer weten over samenwerking of wil je in gesprek met ons om te helpen met het versterken van De Groote Heide, neem dan contact op met ons! We gaan graag in gesprek.