Niet één, maar drie winnaars EO Weijersprijsvraag

Uitslag EO Wijersprijsvraag voor De Kempen & De Groote Heide is bekend! Niet één, maar drie 'winnaars'...

Eindelijk was het zover! De uitslag van de EO Wijersprijsvraag voor onze regio is bekend. Tijdens de slotbijeenkomst in Tilburg op 23 september zijn 'de winnaars' bekend gemaakt. Voor onze regio vielen maar liefst drie projecten in de prijzen; een unieke situatie. Voor De Groote Heide als opdrachtgever is deze prijsvraag erg waardevol, gezien het feit dat de inzendingen veel aandacht besteden aan een mooi en vitaal landschap.

Oplossingen voor het platteland van morgen

Voor de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 werd gezocht naar verrassende ideeën, scherpzinnige visies en intelligente ontwerpoplossingen voor het platteland van morgen. Ontwerpers, onderzoekers en opdrachtgevers werden uitgedaagd perspectieven te schetsen voor een veelzijdig en vitaal landelijk gebied. Voor een landschap dat betrouwbaar voedsel oplevert, en tegelijkertijd een duurzame en gezonde woonomgeving kan zijn. Met ruimte voor natuur, erfgoed en recreatie.

De ontwerpen waarover de jury zich heeft gebogen waren:

  • Transitieconnectoren – BRO Adviseurs, Wageningen Environmental Research, KASK School of Arts
  • LandLink – GG-loop, Woonpioniers, H+N+S Landschapsarchitecten
  • De Schakelkast – Verhoeven | De Ruijter, Bosgroep Zuid Nederland, Werkend Landschap, Duneworks, HAS Hogeschool Den Bosch.

De teams in de Brabantse regio Kempen en Groote Heide hebben bergen werk verzet. Volgens de juryleden hebben ze lovenswaardige pogingen ondernomen om in het gebied coalities te sluiten – met boeren, overheden, natuurorganisaties, experts –, en rekenschap gegeven van de enorme complexiteit van het vraagstuk.

Voor onze regio is er uiteindelijk niet één winnaar gekozen, maar zijn er drie teams in het zonnetje gezet. Daarnaast doet de jury een oproep aan de teams om de handen ineen te slaan en vervolg te geven aan de uitstekende ontwerponderzoeken.

Bijzondere kans op samenwerking

Dit unieke en bijzondere verzoek is gedaan omdat de inzendingen onderling erg verschillend zijn, maar aanvullend op elkaar van grote meerwaarde kunnen zijn. Volgens de jury een hele mooie kans om op te pakken en binnen de regio De Kempen & De Groote Heide verder invulling aan te geven.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit bericht kun je contact opnemen met Elka Vuteva en Chris Sandkuijl van De Groote Heide. Op onze contactpagina vind je de contactgegevens van hen. 

Op de site van de site van de Eo Wijersstichting vind je meer informatie over deze stichting en de prijsvraag.