Havik | De Groote Heide

Ontdek De Groote HeideVogelsHavik

Malpie

De havik

De havik is een krachtige vogel, het dier is gespecialiseerd in het overrompelen van vogels. Een opvallend verschijnsel bij de havik is dat het mannetje een stukje kleiner is dan het vrouwtje, die is op haar beurt weer net zo groot als een buizerd (50 en 60 cm). De havik maakt hoog in de boom een groot nest van takken. Het gebied waar de vogel zijn eten zoekt is honderden hectare groot. Vroeger bleef de vogel vooral in en rondom bosgebieden die groot en stil waren. Tegenwoordig gaat de havik een stukje verder en is hij zelfs in steden te vinden. 

Havik

De Havik broedt van eind maart tot in mei, de jongen vliegen na een korte periode in juni alweer uit, maar worden tot wel 90 dagen gevoed door de ouders. Nesten waarin de jongen opgroeien zijn groot, sterk en kunnen jarenlang mee. Ook lapt de havik nesten van anderen roofvogels op. De nesten van de havik zitten hoog in loof- en naaldbomen. Dit is vaak in een bebost gebied waar een open veld in de buurt is waar de havik kan jagen voor voedsel. 

Havik

Het voedsel dat de havik eet is zeer divers en afhankelijk van het aanbod in de omgeving. Zo eten ze vogels van de grootte van een duif, iets kleinere vogels zoals spreeuwen, maar ook grotere vogels, kleine ganzen bijvoorbeeld. Naast deze vogels zijn konijnen en eekhoorns ook niet veilig voor de jager. Het beest jaagt in een lage of middelhogevlucht waarbij goede posities in het territorium goed worden afgezocht. De haviksvrouw jaagt op grotere dieren dan de haviksman, dit komt doordat een stukje groter is dan de mannetjes havik. 

De havik is in Europa niet bedreigd, ondanks dat de vogelsoort in aantal sterk is afgenomen. Dit komt door vervolging, ontbossing en doordat ze indirect worden vergiftigd. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw nam het aantal toe, maar de laatste jaren is dit toch weer iets minder geworden. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de afname van voedsel (de houtduif bijvoorbeeld) als gevolg van intensivering van de landbouw. Intensivering van de landbouw is het verbeteren van de productie door meer aandacht te besteden aan kunstmest, theelmethodes, het gebruik van inceticiden en beter zaaigoed of beter fokvee te gebruiken. De Vogelbescherming probeert samen met anderen organisaties ervoor te zorgen dat de roofvogelvermindering stopt. Ze streven naleving van de Gedragscode Bosbeheer na en natuurvriendelijke landbouw. Op deze manier worden nesten niet verstoord en de biodiversiteit van het land wordt verbeterd, veel prooidieren van de havik hebben hier profijt van. 

Sitemap
x
Wij gebruiken cookies. Klik hier voor meer info.