Valken | De Groote Heide

Ontdek De Groote HeideVogelsValken

Buitenheide

Valken

In Nederland zijn meerdere valkensoorten te vinden. De belangrijkste twee zijn de torenvalk en de boomvalk. Beide zijn te vinden in De Groote Heide en hebben een bepaalde historische waarde voor het gebied rondom Heeze-Leende en Valkenswaard. Vroeger was landbouw op de heidegebieden erg moeilijk, hierdoor moesten de boeren een andere manier van inkomen verzinnen. Dit deden ze door valken te vangen en af te richten voor de jacht. Door heel Europa werden de vogels verkocht, vooral aan Koninklijke families. Voor hen was het een belangrijk en prestigieus tijdverdrijf. De Brabanders hadden in heel Europa aanzien door deze valkerij.

Torenvalk

Een torenvalk wordt ook wel roodvalk genoemd en is een vogel uit de familie van valken. Volwassen valken worden tussen de 30 en 38 centimeter groot. De kleine roofvogel jaagt op kleine zoogdieren en insecten. Muizen en kevers staan dagelijks op het menu van de torenvalk. Hoe de torenvalk een muis kan vangen is menig ander vogel jaloers op. De vogel kan namelijk urinesporen van muizen detecteren en op deze manier groepen muizen vinden om ze vervolgens te vangen. Zelf bouwen de vogels geen nesten, maar gebruiken oude nesten van andere vogels. 

Boomvalk

De boomvalk begint in Nederland en België minder te worden in aantal. In Nederland staat de vogel zelfs als kwetsbaar op de Nederlandse Rode Lijst, terwijl de boomvalk niet op de Vlaamse Rode Lijst staat. Op de lijst staan alle alleen soorten die zich in Nederland voorplanten, dus niet de vogels die ook in Nederland overwinteren. De boomvalk is net iets kleiner dan de torenvalk en wordt tussen de 29 en 35 centimeter groot. De boomvalk jaagt op grote insecten, maar ook op kleine vogels. 

Tegenwoordig worden er nog steeds valken afgericht voor de jacht. Meestal is dit meer een hobby dan een beroep. Een valkerij heeft vandaag de dag dan ook een bescheiden omvang. De roofvogels worden ook ingezet om shows te geven. Naast deze recreatieve activiteit helpen de valken ook bij de verjaging en overbelasting van andere vogelsoorten zoals meeuwen. Je mag je pas valkenier noemen als je een valk traint die op conditie is en in staat is om een prooi te bemachtigen. 

 

Vanaf de zestiende eeuw begon in De Groote Heide de valkenvangst. In plaatsen zoals Valkenswaard, Leende en Leenderstrijp waren Brabantse valkeniers te vinden die in de eeuwen daarna hoog stonden aangeschreven bij de vorstenhuizen in heel Europa. Met name de valkeniers uit Valkenswaard waren geliefd bij de vorsten. Valkenjacht was erg populair onder de Koninklijke gezagshebbers. Door de Franse Revolutie en moderniseringen stopte de valkerij. Karel Mollen heeft de eer om de laatste Valkenswaardse valkernier te zijn. 

Sitemap
x
Wij gebruiken cookies. Klik hier voor meer info.