Bomen | De Groote Heide

Ontdek De Groote HeideFlora van De Groote HeideBomen

bomen Groote Heide
bomen_1.png
bomen_3.png

Bomen

In De Groote Heide zijn veel verschillende boomsoorten te vinden. Deze diversiteit ontstond in de jaren dertig van de vorige eeuw toen op grote schaal kunstmest beschikbaar kwam. Hierdoor waren schapenmest, en dus ook schapen, niet meer nodig en werd de heide niet meer begraasd. Daardoor kreeg andere vegetatie, waaronder bomen, weer de ruimte. Tegelijkertijd was er ook grote behoefte aan hout, wat in de jaren dertig leidde tot bebossing van grote heidegebieden. Zoals bijvoorbeeld het Leenderbos. Vanaf de jaren 70 was het bos niet alleen meer nodig voor houtproductie maar groeide ook het belang voor natuur en recreatie. 

Leenderbos

(Deze foto is gemaakt door Janneke de Groot, boswachter Staatsbosbeheer)

Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden vormen een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor die gebieden moeten ontwerpplannen worden gemaakt om ze te beschermen en achteruitgang tegen te gaan . 

Leenderbos

(Deze foto is gemaakt door Jannke de Groot, boswachter Staatsbosbeheer)

Ook voor het Leenderbos is dus zo'n inrichtingsplan gemaakt. Zo wordt gewerkt aan terugkeer van de heide en komen er corridors waardoor de dieren zich gemakkelijker tussen de gebieden kunnen verplaatsen. Wanneer het inrichtingsplan klaar is verwachten we natuurlijk meer foto's zoals deze. 

De Groote Heide biedt een grote diversiteit aan boomsoorten. We lichten er aan aantal uit. 

Eik >

Berk >

Douglasspar >

Kastanje >

Beuk >

Sitemap
x
Wij gebruiken cookies. Klik hier voor meer info.