Dommel, Warmbeek/Tongelreep | De Groote Heide

Wat is De Groote HeideDommel en WarmbeekTongelreep

Header_4.jpg

De Dommel en de Warmbeek/Tongelreep

In De Groote Heide zijn verschillende rivieren te vinden, we lichten er hier twee uit. De Dommel en de Warmbeek / Tongelreep. Beide ontspringen in de buurt vna het Belgische Neerpelt en de Tongelreep is een zijrivier van De Dommel. Beide lopen vanuit het zuiden in Limburg (BE) naar het noorden richting Eindhoven in Brabant (NE). 

Dommel

De Dommel is deels een beek en wordt verder stroomafwaarts een kleine rivier. De Dommel begint in België ten zuiden van Peer in de moerassen en vennen van de Donderslagse Heide. Het grondwater welt op en stroomt via kleine kreekjes en slootjes naar de lager gelegen Maastrichtse Heide. Pas hier is sprake van een beek.

Tongelreep

De Tongelreep (NE) / Warmbeek (BE) ontspringt in Neerpelt (België) en is een zijrivier(tje) van de Dommel.  De Tongelreep / Warmbeek gaat een flink stuk door De Groote Heide, namelijk: Warmbeekvallei, Warande, Achelse Kluis, Leenderbos, Valkenhorst en Genneper Parken. Uiteindelijk gaat de Tongelreep bij stadswandelpark Eindhoven de Dommel in. Tevens is deze rivier een van de helderste van Oost-Brabant en Vlaanderen. Waar komt de naam Tongelreep vandaan? Tonge staat voor zandrug in een hoogveengebied en reep voor strook land.

 

Bij Borkel en Schaft komt de Dommel Nederland binnen. De Dommel is 120 kilometer lang, waarvan 35 km door België en 85 km door Nederland. De Dommel gaat door een aantal natuurgebieden in De Groote Heide, namelijk: Plateaux Hageven, de Malpie en natuurlijk het Dommeldal. Er zijn een aantal overstromingen geweest, daarom is in 1863 waterschap de Dommel opgericht om dit te voorkomen. Het stroomgebied van de Dommel valt onder rivier de Maas. Bij het gehucht Wauberg in het Kempens Plateau bevindt zich de bron van de Dommel. Op meerdere plaatsen in en langs dit beekdal zijn min of meer omvangrijke natuurreservaten gesticht, waaronder bij Waalre.

 

Zoals u weet is de Warmbeekvallei een “blauwe parel” binnen het gebied De Groote Heide. De waterkwaliteit en de beekstructuur is hier heel dicht bij het bereiken van de “goede ecologische toestand” die de Europese Kaderrichtlijn Water vooropstelt. Dit weerspiegelt zich ook in het visbestand. Typische en zeldzame beekvissen zoals de kopvoorn, serpeling en beekprik voelen zich thuis in de Warmbeek.

 

Een belangrijk knelpunt voor het visbestand was het vismigratieknelpunt op de Warmbeek t.h.v. watermolen ’t Mulke aan de Molendijk in Achel. De Vlaamse Milieumaatschappij bouwde in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos daarom een visnevengeul met bekkentrappen om vismigratie naar de opwaartse delen mogelijk te maken. Door een heel natuurlijke inrichting is deze visnevengeul een “bijzondere plek” geworden, niet alleen voor de vissen (bij een afvissing van de vistrap in oktober vorig jaar werden hier maar liefst 17 verschillende vissoorten gedetermineerd), maar ook voor de vele recreanten die er passeren via het fietsroutenetwerk en de wandelroute en hier een rustplek met zitbanken en infobord vinden.

Sitemap
x
Wij gebruiken cookies. Klik hier voor meer info.