Leenderbos-Groote Heide | De Groote Heide

Wat is De Groote HeideNatuurgrenspark De Groote HeideLeenderbos-Groote Heide

Leenderbos
Leenderbos

Leenderbos/ Groote Heide

Het Leenderbos en Groote Heide zijn samen ongeveer 2000 hectare groot waardoor je er eindeloos kunt rondzwerven.

Het Leenderbos is onderdeel van Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Het maakt deel uit van een uitgestrekt natuurgebied op een aaneengesloten zandrug tussen Eindhoven en het Belgische Achel. Het Leenderbos wordt in het westen begrensd door de Tongelreep, in het noorden door het natuurgebied Valkenhorst, in het oosten door Leenderstrijp en het dal van de Strijper Aa en in het zuiden door het natuurreservaat Groote Heide

Leenderbos

Het bos bestaat voornamelijk uit naaldbomen, maar Staatsbosbeheer werkt hier wel steeds meer aan het terugbrengen van de heide. Er leven veel en ook bijzondere vogels waaronder nachtzwaluw, roerdomp, wespendief en de ijsvogel. Verder wordt het bos bevolkt door reeën, vossen, wilde zwijnen, hazen en konijnen. In het Leenderbos en de aangrenzende Groote Heide kan natuurlijk volop gewandeld en gefietst worden. Er zijn ook ruiterpaden die bovendien vaak geschikt zijn voor menners.

Leenderbos

Kamperen in het bos? Dat kan bij Natuurkampeerterrein Leenderbos. Deze kampeerplek biedt ruime plekken voor tenten, caravans, vouwwagens en campers. Kom logeren bij de boswachter!

Tot 1930 was boswachterij Leenderbos een uitgestrekt gebied met enkel heide, zandverstuivingen en vennen. Omdat de heide niet meer rendabel was voor de landbouw verwaarloosde het gebied. Staatsbosbeheer kocht het aan en plantte in het kader van de werkverschaffing bossen aan. Het Leenderbos was een typisch productiebos, zoals ze ook elders in Nederland werden aangelegdHoewel het Leenderbos jaarlijks nog zo'n 6000 kuub hout oplevert, is die productiefunctie inmiddels ondergeschikt aan de natuur- en recreatiewaarden. Er lopen veel wandel-, fiets- en ruiterpaden door het uitgestrekte gebied. De bossen worden door ingrepen van Staatsbosbeheer steeds gevarieerder en daardoor ook aantrekkelijker, zowel voor bezoekers als voor flora en fauna.

Voor meer informatie kun je ook terecht op de site van Staatsbosbeheer.

Sitemap
x
Wij gebruiken cookies. Klik hier voor meer info.