Plateaux-Hageven | De Groote Heide

Wat is De Groote HeideNatuurgrenspark De Groote HeidePlateaux-Hageven

Plateaux-Hageven
Plateaux-Hageven
Plateaux-Hageven

Plateaux-Hageven

Grenzen vervagen in De Plateaux-Hageven, een Nederlands-Belgisch natuurgebied. Wandel door bos en over hei, langs vennen en vloeiweiden: een watersysteem van begin 19e eeuw! In de lente vind je er orchideeën, in de herfst kleuren de weiden paars.

Plateaux Hagen

In en rond dit natuurgebied zijn verschillende mooie routes.

Hagevenpad (6,7 km.), bij de Belgische grens

Wandelroute in België bij Bezoekerscentrum Hageven: wandel door het Belgische deel van De Plateaux - Hageven. Met een mooie oversteek dwars over de heide gaat de wandeling langs de Dommel en twee vogelkijkhutten. Steek de Dommel over via een hangbrug!

Plateaux Hagen

Panoramapad (7,3 km.), vlak bij Bergeijk

De 'gele' route loopt langs de meeste hoogtepunten van De Plateaux - Hageven. Voor een deel steek je zelfs de grens over en wandel je in België. Je wandelt hier over heide, langs vennen en door bos. Startpunt is De Plateaux, werkschuur Natuurmonumenten in Bergeijk. De route vind je hier via Natuurmonumenten. 

Grenzenloze natuur: De Plateaux en Hageven

De Plateaux vormt één geheel met het Belgische natuurgebied Hageven ten zuiden van Valkenswaard en ligt tussen droge zandgronden en het beekdal van de Dommel. Geniet volop van het gevarieerde landschap tijdens één van de vele wandelroutes.

De Plateaux is een deels bebost heidegebied. Tegen de Belgische grens aan liggen vloeivelden: hooilanden die al sinds lange tijd bevloeid worden met (kalkrijk) Maaswater door middel van een lang stelsel van geulen en kanaaltjes. Loop over de (cultuur)historische vloeiweiden, wandel door het bos en struin over de wandelpaden tussen heide en vennen door. Zonder er erg in te hebben ben je over de kronkelpaadjes de grens overgestoken en sta je in België of Nederland.

De Plateaux-Hageven is een mozaïek van verschillende soorten natuur. De flanken en de toppen van de duinen zijn de droogste gronden van het gebied. Het zand verstuift nu niet meer zoals in vroegere tijden. Buntgras en ruig haarmos hebben het zand grotendeels gefixeerd.

Het Turfven is een restant van een ringven, een uiterst zeldzaam type ven, waar hoogveenontwikkeling als een dik tapijt op het wateroppervlak ligt. Door zandontginning vlak voor het ven is er een tweede plas ontstaan, die in verbinding staat met het oorspronkelijke ven. Jarenlang zijn beide waters gebruikt als visvijver, maar sinds de aankoop in 2004 is het beheer gericht op het herstel van de hoogveenontwikkeling. De omliggende hooilanden worden omgevormd naar heischrale graslanden, waar libellen en vlinders zich snel thuisvoelen.

Sitemap
x
Wij gebruiken cookies. Klik hier voor meer info.