Gedichtentafel 4

Tafel 4 : Achter het bruggetje over de Strijper-Aa Kluisweg

Rustpunt Diana Peskens-Wijbrandi, Schrijverskring ‘Literatuurke’

De natuur Niene Vermeulen, Groep 8 OBS ’t Lange Gastel

De Gastelse Heide bestaat uit cultuurgronden, heide en bossen. Tot 1972 bestond het gebied door ontginning uit een heleboel landbouw-enclaves. Maar in dat jaar kreeg Staatsbosbeheer de enclaves toebedeeld en kon er een begin gemaakt worden met het ‘ombouwen’ van de landbouwgronden tot natuurgebied. Dat proces is nog steeds in volle gang. In totaal zo’n 23 hectaren aan voormalige landbouwgrond worden uiteindelijk natuurgebied. Dit gebied moet uiteindelijk aansluiten op het heidegebied in de directe omgeving. Er komt heide en een deel wordt vochtig hooiland. Het dennenbos wordt geleidelijk omgevormd tot een meer natuurlijk eiken-berkenbos.