Dommeldal

De Dommel stroomt vanuit België bij het dorp Borkel en Schaft ons land binnen. De beek voert je dwars door de verschillende landschappen van het Dommeldal. Ontdek overblijfselen uit vervlogen tijden. Zoals de Venbergse watermolen in Valkenswaard, de Volmolen in Riethoven, de vloeiweiden van De Plateaux en de visvijvers bij de Liskes in Bergeijk. Verbaas je over het Brabantse landschap. Hier werkten boeren in de middeleeuwen samen om akkers en weiden te bewerken, houtsingels af te zetten en wilgen te knotten.  

Van beek tot rivier

De Dommel is een laaglandbeek: een beek met meanders en e…

De Dommel stroomt vanuit België bij het dorp Borkel en Schaft ons land binnen. De beek voert je dwars door de verschillende landschappen van het Dommeldal. Ontdek overblijfselen uit vervlogen tijden. Zoals de Venbergse watermolen in Valkenswaard, de Volmolen in Riethoven, de vloeiweiden van De Plateaux en de visvijvers bij de Liskes in Bergeijk. Verbaas je over het Brabantse landschap. Hier werkten boeren in de middeleeuwen samen om akkers en weiden te bewerken, houtsingels af te zetten en wilgen te knotten.  

Van beek tot rivier

De Dommel is een laaglandbeek: een beek met meanders en een onregelmatige stroomsnelheid. Een laaglandbeek loopt door een breed dal, gevoed door andere beken en regenwater. Beken zoals de Keersop, Run en Tongelreep komen uit in de Dommel. De Dommel komt als beek ons land binnen maar verandert door de samenkomst met andere beken in een kleine rivier. Uiteindelijk mondt de Dommel bij ’s Hertogenbosch uit in de Maas.

Bijzondere planten en dieren in het Dommeldal

In het Barbants landschap van het Dommeldal vind je veel verschillende planten en dieren. Met een beetje geluk, zie je de opvallend blauwe ijsvogel. Maar ook de roodborsttapuit en grote kwikstaart laten zich graag zien. In het water leeft de beekprik. Deze onopvallende en zeldzame vis heeft schoon water nodig om te leven.

Ook groene kikkers en planten als de gele dotterbloem en waterviolier ‘genieten’ van het schone water. Net als de bever. Die laat sinds enkele jaren pootafdrukken, knaagsporen en houtspaanders achter in Dommeldal. Een enkele geluksvogel ziet de bever zwemmen of met takken slepen. Speur jij ook mee?

Aan de oever van de Dommel vind je hooilanden. Tussen de hooilanden zie je in de zomer de roze gloed van echte koekoeksbloem. Vergeet niet in het vroege voorjaar te genieten van de kleurenpracht van pinksterbloemen.