Stichting Brabants Landschap

Stichting Brabants Landschap beheert zo'n 18.000 hectare bos, heide en vennen. Maar ook landgoederen, boerderijen, forten en kastelen. Daarmee zorgen we ervoor dat onze prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. Daarnaast zetten we ons in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde gebieden.

Een netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee maatregelen te treffen om weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen te beschermen.