2,25 Miljoen euro Europese subsidie voor Natuurgrenspark De Groote Heide

Natuurgrenspark De Groote Heide is een gebied van maar liefst 6.000 hectare dat zich in Nederland uitstrekt vanaf de groene zuidkant van Eindhoven over Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard tot over de grens met België in Pelt en Hamont-Achel. Het Europees subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland investeert nu 2,25 miljoen euro in dit prachtige natuurgrenspark.

Grensoverschrijdend samenwerken met evenwicht tussen natuur en recreatie

Ester van Sambeeck, programmanager De Groote Heide: “De toenemende belangstelling voor toerisme en recreatie, vooral in natuurgebieden, staat voor verschillende uitdagingen. Voor Natuurgrenspark De Groote Heide is dit niet anders. Samenwerking over de grens heen en bezoekersmanagement zijn cruciaal, aangezien het gebied zich uitstrekt over Nederland en Vlaanderen. Om verschillende grote en kleinere projecten de komende jaren te kunnen uitwerken, hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij Europa. Deze aanvraag werd over de hele lijn uiterst positief onthaald door het Interreg-secretariaat.”

Natuurgrenspark De Groote Heide verbindt Vlaanderen en Nederland letterlijk. Door bijvoorbeeld te werken aan grensoverschrijdende fiets-, wandel-, ruiterroutes. “Een andere uitdaging is het vergroten van de toegankelijkheid voor diverse doelgroepen, zoals mensen met een fysieke beperking en kenniswerkers afkomstig uit de hele wereld,” aldus Guy Joosten, voorzitter Natuurgrenspark De Groote Heide, “we gaan ook een aantal toegangspoorten van het gebied verder ontwikkelen. De projectpartners willen lokale bewoners en verenigingen actief betrekken, onder andere om het cultuur-historische karakter van het gebied meer tot uiting te laten komen in de thematische routes en via eigentijdse belevingselementen. Het betrekken van lokale gemeenschappen zal op termijn niet alleen de identiteit van het natuurgrenspark versterken, maar ook een breder draagvlak creëren voor beheer en bescherming.”

Een laatste belangrijke pijler in het subsidiedossier is het zoeken naar een duurzaam evenwicht tussen natuur en recreatie. “Hiervoor gaan we aan de slag met naar innovatieve methodes, ondersteund door gedetailleerde dataverzameling en -analyse, om bezoekersstromen beter te begrijpen”, besluit Ester van Sambeeck.

Start op 1 maart a.s.; traject loopt tot 1 maart 2027

De projectperiode van Interreg loopt van 1 maart 2024 tot 1 maart 2027. Samen met onder andere de projectpartners Cranendonck, Hamont-Achel, Heeze-Leende, Eindhoven, Pelt, Valkenswaard, Natuurpunt en Breda University of Applied Sciences, kortweg BUAS, zal Natuurgrenspark De Groote Heide de komende jaren dit omvangrijke project vormgeven.