De Groote Heide: vindingrijk van nature

Op de site van de Achelse Kluis werd op 18 oktober 2021 het nieuwe concept en de nieuwe huisstijl van Natuurgrenspark De Groote Heide gepresenteerd. Onder de noemer ‘Vindingrijk’ zal het natuurgrenspark in de toekomst een heleboel ontwikkelingen in het gebied doorvoeren.

De Groote Heide is een grensoverschrijdende samenwerking tussen zes gemeenten (Cranendonck, Eindhoven, Hamont-Achel, Heeze-Leende, Pelt en Valkenswaard) met als doel recreatie en toerisme te stimuleren in het gebied. Niet alleen door het onderscheidend karakter van het gebied te benoemen en uit te dragen, maar ook door ontwikkelingen door te voeren. 

Om die verbindende en onderscheidende factor te bepalen, werd beroep gedaan op een team binnen Breda University of Applied Sciences. Uit gesprekken met onder andere ondernemers, terreineigenaren, heemkundekringen, natuurorganisaties, gemeenten, VVV’s en bewoners in het gebied zijn we uiteindelijk tot een nieuw concept gekomen: ‘Vindingrijk van nature’. 

Vindingrijk van nature

Vindingrijk gaat over vroeger en nu. Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen en de toekomst te kunnen zien. Onder dat motto kun je allerlei ontwikkelingen uit het verleden toelichten. Denk bijvoorbeeld maar aan het ontstaan van De Groote Heide, hoe het er ooit uitzag en de invloed die wij mensen hebben gehad op het gebied. Net in De Groote Heide zijn de sporen van slimme bewoners uit het verleden te zien en te beleven.

Maar meer dan dat gaat het ook over die slimme natuur, die altijd weer een weg weet te vinden. Die zich geduldig aanpast aan wat er komt en ons vaak te slim af is met eigen oplossingen. Groot en klein. Vindingrijk gaat kortweg over het samenspel tussen ons mensen en de natuur van De Groote Heide.

Inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen

Vindingrijk is meer dan begrijpen hoe De Groote Heide is ontstaan. Het biedt ook inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen. Het leert ons om anders, creatiever en innovatiever te kijken naar het gebied. Het stimuleert ons om natuurontwikkelingsprojecten slim aan te pakken, met een natuur in balans met zichzelf én de bewoners en bezoekers van De Groote Heide. En wellicht inspireert het ondernemers, bewoners en bezoekers tot nog veel meer initiatieven en verhalen. 

Om die vervolgstap te kunnen maken, heeft De Groote Heide de hulp ingeroepen van communicatiebureau Quick Brown Foxes om een duidelijk merkpaspoort en een nieuwe huisstijl uit te werken. Die vanaf nu stilaan een doorvertaling vindt, zowel online als offline. De website werd ondertussen nieuw leven ingeblazen en vanaf volgende week kunnen bezoekers bij de verschillende toeristische diensten en VVV-kantoren een gratis exemplaar van ons gloednieuwe magazine vinden.