Grensoverschrijdende samenwerking maakt beekdal Warmbeek-Tongelreep toekomstbestendig

Dertien partijen gaan samenwerken om het beeklandschap Warmbeek-Tongelreep voor de toekomst weerbaarder en veerkrachtiger tegen klimaatverandering te maken. Gemeenten, provincies en waterbeheerders uit het hele stroomgebied van deze beek, zowel in Brabant (Nederland) als Limburg (België), tekenden daarvoor een intentieverklaring.

Het gaat bij deze samenwerking om versterking van de klimaatbestendigheid, natuurontwikkeling en beleefbaarheid van het gehele beekdal dat door het combineren van functies als één systeem beter functioneert. De manier van samenwerken en het vervolgproces worden nu verder uitgewerkt. De samenwerking is bijzonder omdat het om een enorm grensoverschrijdend gebied gaat met vele vraagstukken.

De beek
De Warmbeek ontspringt in Peer (België), verandert van naam naar Tongelreep bij het passeren van de Nederlandse grens en mondt uit in de Dommel in de Genneper Parken in Eindhoven. Het is één van de belangrijke waterlopen in de omgeving van natuurgrenspark De Groote Heide en tegelijkertijd een  beeklandschap met hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Niet voor niets is een deel daarvan een Europees beschermd Natura 2000-gebied.

De huidige klimaatontwikkelingen vragen om een aanpak die het gebied toekomstbestendiger maakt. Met klimaatadaptatie moeten we slimme manieren bedenken om water vast te houden voor de natuur en kunnen we langdurige droge periodes in de zomer op onze zandgronden overbruggen. Het opvangen en afvoeren van water in landelijk en stedelijk gebied in de zeer natte periodes is daarbij van groot belang, bijvoorbeeld voor het agrarische landschap in de omgeving van het beekdal. Deze opgaven stellen andere eisen aan de omgeving en het beeklandschap van de Warmbeek-Tongelreep speelt hierin een grote rol.

De samenwerking
Eerder al werden er stappen gezet in de gebiedsontwikkeling van het beeklandschap, bijvoorbeeld met het inrichtingsplan Genneper Parken in Eindhoven dat dit jaar wordt ontwikkeld. Hiervoor tekenden provincie Noord-Brabant, waterschap De Dommel en de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard begin 2019 al een intentieverklaring. Echter, waterbeheer stopt niet aan de grenzen. Nu 13 betrokken partijen de intentie hebben uitgesproken om gezamenlijk aan de slag te gaan, kunnen nog meer concrete stappen gezet worden. Door samen te werken kunnen we de projecten beter op elkaar afstemmen en verbindingen zoeken.

De intentieverklaring is nu getekend door provincie Noord-Brabant (NL), provincie Limburg (BE), de Vlaamse Milieumaatschappij, waterschap De Dommel, watering De Vreenebeek, natuurgrenspark De Groote Heide, gemeentes Eindhoven, Hamont-Achel, Pelt, Valkenswaard, Waalre, Bocholt en Peer.