Natuurverlies ombuigen naar herstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat snel; zowel zichtbaar als onzichtbaar. De impact boven de grond, in de bodem én onder het wateroppervlakte is enorm. Flora en fauna hebben het moeilijk, soorten verdwijnen en onze leefomgeving staat onder druk. Dat vraagt om actie, waarbij we natuurverlies om moeten zien te buigen naar natuurherstel. En dat is precies de ambitie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Een ambitie die goed aansluit bij de visie en werkwijze van de Bosgroepen. Wij juichen vanuit De Groote Heide dit initiatief van harte toe.

Streven naar de juiste balans

Zwarte specht, fotograaf birdphoto.nl

Het herstellen van de biodiversiteit loopt als een rode draad door het werk van de Bosgroepen heen. Dat zie je terug in de duurzame wijze waarop ze samen met leden de bos- en natuurgebieden beheren, herstellen en ontwikkelen. Zowel in het dagelijkse beheer als via de meest uiteenlopende (herstel)projecten.

Het doel is de bossen en natuurgebieden weerbaarder en zo toekomstbestendig te maken. Zo worden kansen voor de flora en fauna gecreëerd en daarmee een herstel van het totale ecosysteem, waardoor de biodiversiteit kan toenemen. Want een ecosysteem dat in balans is, gedijt op alle fronten het beste.

Supporter Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De biodiversiteit helpen herstellen, vraagt om een systeemverandering die we met zijn allen moeten realiseren; van terreinbeheerders tot particulieren, van onderzoekers tot boeren, burgers en overheden. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zet zich in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Zodat Nederland een voorbeeld kan worden van een dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en economische ontwikkeling samengaan.

Het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel in Nederland betekent echter wel ‘werk aan de winkel’. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wil daar hard aan werken, samen met haar partners en supporters.

Lees meer over de ambities van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in deze samenvatting.