Paradijs voor watervogels nog mooier

Werkzaamheden Soerendonks Goor, een paradijs voor watervogels

Het Soerendonks Goor is een paradijs voor watervogels. Met name tijdens de vogeltrek in het voor- en najaar zijn er verschillende soorten watervogels te zien. Er ligt momenteel achter een kade aan de zuidzijde een lange smalle waterplas, die gevoed wordt door uit het zuiden toestromend grondwater. De kade voorkomt een menging van het vanuit het zuiden toestromende grondwater met het voedselrijke water in de plas. Deze randzone van de plas kwalificeert zich als een zwak gebufferd ven, wat wil zeggen dat er voedselarm en helder water in voorkomt.

Inrichting wordt verbeterd

Langs de oever van het Soerendonks Goor is deze situatie te optimaliseren door uitbreiding naar het oosten, waarbij de oever wordt afgegraven en het gebied zó wordt ingericht dat water vanuit de plas niet de geplagde laagte in kan stromen. De maatregelen zijn tevens positief voor het habitattype Kranswierwateren. Kranswieren zijn grote vertakte algen met fijne bladeren. Het is alleen aanwezig in de wateren ten zuiden van het Soerendonks Goor. Ook zullen watervogels profiteren van de maatregelen.

Vogelkijkhut

De vogelkijkhut is afgebroken, omdat deze simpelweg versleten was. Er komt een nieuwe vogelkijkhut voor in de plaats op dezelfde locatie. Het water zal in de nieuwe situatie ook dichter bij de hut komen. Eind september/begin oktober zal begonnen worden met de graafwerkzaamheden. Deze zullen naar verwachting voor 15 maart 2021 afgerond zijn. De maatregelen worden mogelijk gemaakt door subsidie van de opdrachtgever: provincie Noord-Brabant.

 

Foto: Erik van Asten