Bewonder waardevolle schaapskudde in De Groote Heide

Eeuwenlang werden de heideschapen in de Nederlandse en Belgische Kempen vooral gehouden vanwege de schapenmest. Door de graasactiviteiten met grote aantallen schapen ontstonden in de loop der eeuwen uitgestrekte, vrijwel boomloze heidevelden met een heel bijzondere, en vaak kwetsbare, flora en fauna.

Natuurbegrazing door Kempisch heideschaap

In de Kempen ontwikkelde zich een speciaal type schaap, het Kempische heideschaap, aangepast aan de ruige omstandigheden op de heide. Het Kempisch heideschaap was in de tachtiger jaren van de vorige eeuw vrijwel verdwenen. Door de Stichting Het Kempische Heideschaap werd een fokprogramma gestart. Inmiddels is er weer een raszuivere populatie opgebouwd en is het ras niet meer zeldzaam. De kudde van ruim 350 Kempische heideschapen die vandaag in het De Groote Heide rondloopt, begraast al ruim veertig jaar de heide van Staatsbosbeheer.

De schapen eten grassen en andere plantjes op, waardoor de heideplanten niet overwoekerd worden. Ze doen erg belangrijk werk voor de instandhouding van de heide. Het Kempische heideschaap is hiermee de beste beheerder van de zeldzaam geworden heideflora en -fauna in onze schaarse heidereservaten.

Schaapskooi De Plaetse

Schaapskooi De Plaetse, gelegen aan de rand van de Strabrechtse Heide, is het huisadres van de 350 Kempische heideschapen. Vanuit hier trekt de schaapskudde dagelijks met hun herder over de Strabrechtse Heide en andere heidegebieden in De Groote Heide.

Schaapskudde bewonderen?

Wil je de schaapskudde bewonderen? Breng dan een bezoek Schaapskooi De Plaetse en start een wandeling of fietstocht door de Strabrechtse Heide. Een prachtig en uitgestrekt heidegebied waar je heerlijk tot rust komt. Blijf tijdens jouw wandel- of fietstocht altijd op de daarvoor aangegeven paden en respecteer de herder met zijn schaapskudde.

Stichting Schaapskudde Groote Heide

In 1982 werd er een stichting voor opgericht. Het doel van Stichting Schaapskudde Groote Heide is het beweiden van natuurgebieden met schapen in de gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard. Het bestuur van de stichting, bestaande uit vrijwilligers uit de regio, draagt het motto: 'Natuurbegrazing door het eeuwenoude Kempisch heideschaap - zo behouden wij onze heide!'